Giới thiệu

Làm thế nào nó hoạt động
Chỉ cần tải trình cài đặt PHP nhỏ đến máy chủ của bạn nơi bạn muốn ứng dụng cài đặt, tải tệp tin trong trình duyệt web của bạn, chọn một ứng dụng và làm theo hướng dẫn.
Sau khi bạn đã chọn một ứng dụng, Cài đặt tức thì tải xuống và lấy nó vào máy chủ của bạn và sau đó chuyển trình duyệt của bạn sang thiết lập.
Chúng tôi hiện hỗ trợ 9 ứng dụng, tuy nhiên chúng tôi đang liên tục làm việc để thêm nhiều ứng dụng. Nếu có một ứng dụng mà bạn muốn chúng tôi hỗ trợ, vui lòng đưa cho chúng tôi một email.

Copyright Bán xe đẩy hàng – Hoa tươi và chơi Win2888 2018
Tech Nerd theme designed by instantinstall